101+ Malayalam Pazhamchollukal | മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

malayalam pazhamchollukal, malayalam pazhamchollukal pdf, pazhamchollukal in malayalam, krishi pazhamchollukal in malayalam, pazhamchollukal malayalam

 • വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്ന വിദ്യ

തനിക്ക് ഉപദ്രവത്തിന് താൻ തന്നെ അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു

 • ആടിനെ പട്ടിയാക്കുക

ഒരു വസ്‌തുവിന്റെ സത്യം മറച്ചുവച്ച് മറ്റൊന്നാണെന്നു പറയുക

 • ഇരയിട്ടു മീൻ പിടിക്കണം

കാര്യം കാണാൻ അൽപ്പം ചെലവു മുടക്കണം

 • കരയ്ക്കുമില്ല വെള്ളത്തിലുമില്ല

ഒരു തരത്തിലും പ്രയോജനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ

 • കരിവിറ്റ പണം കറുത്തിരിക്കുമോ

ഏതു ജോലി ചെയ്‌തു സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസക്കും വിലയുണ്ട്

 • ആഴമറിയാതെ ആറ്റിലിറങ്ങരുത്

കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവമറിയാതെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത്

 • കല്ക്കണ്ടം തിന്നാൻ കൈക്കൂലി വേണോ

നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ആരുടേയും ശുപാർശ വേണ്ടാ

 • മെത്തയിൽ കിടന്നാൽ വിദ്യയുണ്ടാകില്

ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാതെ വിദ്യ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴി യില്ല

 • താൻ പിടിച്ച മുയലിന് നാലുകൊമ്പ്

ഇല്ലാത്ത കാര്യം വിശ്വാസത്തോടെ ഉണ്ട് എന്നു സമർഥിക്കുക

 • യോഗമുള്ളവൻ പല്ലക്കുകയറും

ഭാഗ്യം ഉള്ളവന് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും

 • ജാത്യാലുള്ളത് തൂത്താൽ പോകുമോ?

സ്വാഭാവികമായ ശീലം പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ്

 • ചത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ ജാതകം നോക്കുക

ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തി

 • ചക്കിനു വച്ചതു കൊക്കിനു കൊണ്ടു

ഒന്നിനുദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊന്നിനായി

 • കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വിൽക്കുക

ഔചിത്യരില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി

malayalam pazhamchollukal
malayalam pazhamchollukal
 • വീണമരത്തിൽ ഓടിക്കേറാം

ദുർബ്ബലരെ എളുപ്പത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാം

 • ഊട്ടും കാണാം ഉപ്പും വിൽക്കാം

ഒരു യാത്രയ്ക്കു രണ്ടുകാര്യം സാധിക്കാം

 • ഉണ്ണിയെ കണ്ടാലറിയാം ഊരിലെ പഞ്ഞം

ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളുടെ വീട്ടിലെ / നാട്ടിലെ സ്ഥിതി ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം.

 • ഉർവ്വശീ ശാപം ഉപകാരം

ഒരു ദോഷം ഗുണമായിത്തീരുക

 • ഉള്ള കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റ വീഴുക

നിലവിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാതായി

 • ഉണ്ണാനില്ലാഞ്ഞിട്ട് വിത്തു കുത്തിയുണ്ണുക

തൽക്കാലത്തെ ആവശ്യത്തിനായി ഭാവിയിൽ വലിയ നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്യുക

 • ഈച്ച പറന്നാൽ ഇരുകാതമാകുമോ

നിസാരന്മാർ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും ഫലം നിസ്സാരമായിരിക്കും

 • മുക്കു മുറിച്ച് ശകുനം മുടക്കുക

തനിക്ക് വലിയ നാശം വരുത്തി അന്യന് ഉപദ്രവം ചെയ്യുക

 • ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ചി തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം

ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ ഏതു സൽപ്രവൃത്തിയും ദുഷ്ടപ്രവൃത്തിയായി കരുതും

 • ഇരിപ്പിടം കെട്ടിയേ പടിപ്പുര കെട്ടാവു

ആദ്യം പ്രധാന കാര്യം പിന്നീട് അപ്രധാനമാ

 • ഇണങ്ങിയാൽ നക്കിക്കൊല്ലും പിണങ്ങിയാൽ കുത്തിക്കൊല്ലും

എങ്ങനെയായാലും ഉപദ്രവമേ ചെയ്യൂ

 • ഇട്ടിയമ്മ മറിഞ്ഞാൽ കൊട്ടിയമ്പലത്തോളം

സ്ത്രീ സാമർത്ഥ്യം വീട്ടിനുള്ളിൽ മാത്രം

 • ആയാലൊരു തെങ്ങ് പോയാലൊരു പൊങ്ങ്

സാധിച്ചാൽ വലിയ കാര്യം പോയാൽ വലിയ നഷ്ടമില്ല

malayalam pazhamchollukal

 • ആടിനറിയോ അങ്ങാടി വാണിഭം

നിസാരന്മാർക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരറിവും ഉണ്ടാകില്ല

 • അച്ചാണിയില്ലാത്തേര് മുച്ചാൺ പോകുകയില്ല

അടിസ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി ഇല്ല

 • വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും

മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാർഗ്ഗവുമുണ്ട്

 • ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത്

ആരെയും ആശിപ്പിക്കരുത്

 • അഴകിയവനെ അച്ഛനെന്നു വിളിക്കുക

ബന്ധുവാണെന്നു * പണവും പ്രതാപവുമുള്ളവരെ പറയുക

 • അളകുത്തിയാൽ ചേരയും കടിക്കും

അകാരണമായി ഉപദ്രവിച്ചാൽ സാധുക്കൾ പോലും തിരിച്ചടിക്കും

Malayalam Pazhamchollukal

malayalam pazhamchollukal
malayalam pazhamchollukal
 • ഇല മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ള് ഇലയിൽ വീണാലും ഇലയ്ക്ക് കേട്

ബലവാനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബലഹീനനു നാശം സംഭവിക്കും

 • അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പു തേയ്ക്കാത്തവൻ

ആർക്കും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്തവൻ

 • താൻ പാതി ദൈവം പാതി

പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിയും വേണം

 • അണ കടന്ന വെള്ളം തിരിച്ചു വരികയില്ല

കഴിഞ്ഞ കാര്യം തിരികെ വരുന്നതല്ല

 • അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴിയെണ്ണണോ?

ആവശ്യമില്ലാത്തത് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുക

 • ഏര വിഴുങ്ങുന്ന പിശാചിന് കതകൊരു പപ്പടം

വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനു ചെറിയ കാര്യം നിസ്സാരം

 • ഒന്നേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉലക്ക കൊണ്ടടിക്കണം

ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നു കരുതി കൂടുതൽ ലാളിക്കരുത്

 • അടികൊള്ളാൻ ചെണ്ട പണം വാങ്ങാൻ മാരാർ

കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ പണം വാങ്ങുന്നത് മറ്റൊ രാൾ

 • അടിച്ച വഴിയെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴിയേ അടിക്കാം

“ഉപദേശം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന പോലെ വിടുക

 • പാമ്പും ചാകണം കോലും ഒടിയരുത്

നഷ്ടം വരാതെ കാര്യം സാധിക്കണം

 • അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ കിട ക്കുമോ

അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്താലും ഫലമുണ്ടാവില്ല

 • അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിയിൽ പാട്ട്

രഹസ്യം എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും പുറത്താകും

 • മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളയ്ക്കില്ല

ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നുണ്ടാകുകയില്ല

 • നിത്യഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും

നിരന്തരമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് അദ്ഭുതകര മായ പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ കഴിയും.

 • എൻ്റെ മുല്ലയും പൂക്കും

എനിക്കും നല്ലകാലം വരും

 • അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും

ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതു വലി യവനും ആപത്തിൽപ്പെടും

 • തള്ള ചവിട്ടിയാൽ പിള്ളയ്ക്ക് കേടില്ല

സ്വന്തക്കാരുടെ ഉപദ്രവം ഉപദ്രവമല്ല

 • നീർക്കോലി കടിച്ചാലും അത്താഴം മുടങ്ങും

നിസ്സാരന്മാരെക്കൊണ്ടും ഉപദ്രവമുണ്ടാകും

 • ദശയുള്ളിടത്തേ കത്തി താഴു

സമ്പന്നനെയാണ് എല്ലാവരുടേയും നോട്ടം

 • ഏരിയുന്ന വീട്ടിലെ തീ കെടുത്താൻ കിണറു കുഴിക്കുന്നതിനാലോചിക്കുക

സമയോചിതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി

 • എറുമ്പിന് ഇറവെള്ളം സമുദ്രം

ചെറിയവർക്ക് നിസ്സാരകാര്യം വലുതായി തോന്നും

 • എലിയെത്തോൽപ്പിച്ച് ഇല്ലം ചുടുക

നിസ്സാരകാര്യത്തിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുക

 • തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റുക

അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന വസ്‌തു യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടെത്തുക

 • അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോടോ

പുറത്തെ തോൽവി വീട്ടിൽ വന്ന് തീർക്കുക

 • എറുമ്പൂരെ കല്ലും തേയും

നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ട് മഹത്തായതും നടത്താം

 • അതിമോഹം കുടികെടുത്തും

അത്യാഗ്രഹം നാശം വരുത്തും

 • പണം നോക്കുമ്പോൾ മുഖം നോക്കില്ല

സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ ബന്ധുത്വം നോക്കില്ല

 • അച്ചിക്കു കൊഞ്ചുപക്ഷം നായർക്ക് ഇഞ്ചി പക്ഷം

പരസ്പ‌രം ചേർച്ചയില്ല

malayalam pazhamchollukal
malayalam pazhamchollukal
 • ദുഷ്‌ടൻ നൽകിയാൽ ദുഗ്‌ധവും കയ്ക്കും

ദുഷ്‌ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഏതു വസ്‌തുവും ദുഷിക്കും

 • അങ്കവും കാണാം താളിയുമൊടിക്കാം

ഒരു വെടിക്കു രണ്ട് പക്ഷി എന്ന പോലെ

 • ആടിയ കാലും പാടിയ വായും

ശീലിച്ചതേ പാലിക്കു

 • അഞ്ചിലെ വളയാത്തത് അമ്പതിൽ വളയുമോ

ചെറുപ്പത്തിൽ അനുസരിക്കാത്തത് പ്രായമാകു മ്പോൾ അനുസരിക്കുമോ?

 • അടിമേലടിച്ചാൽ അമ്മിയും പറക്കും

തുടർച്ചയായ ഉപദ്രവം ആരേയും വിഷമിപ്പിക്കും.

 • അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത്

നിസ്സാരനും തന്നാലാവുന്നത്

 • അന്നരം ചെന്നാലേ കിന്നരം പാടു

ആഹാരം കഴിച്ചാലേ പണി എടുക്കാനാവു

 • ആന മെലിഞ്ഞാലും കൊട്ടിലിൽ കെട്ടണം

പണം കുറഞ്ഞാൽ ആഭിജാത്യം വെടിയാമോ

 • ആരാന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്തു വന്നാൽ കണ്ടു, നിൽക്കാൻ രസം

മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുന്നത് കണ്ടു രസിക്കുക

 • ആരുവാമൊഴി കടക്കുവാൻ ഇപ്പോഴേ തുനിയണോ?

പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിന് ഇപ്പോഴേ കഷ്ട പ്പെടണോ?

 • ഇറക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവുമുണ്ട്

ചീത്തസമയം കഴിഞ്ഞ് നല്ലതുവരും

 • ആനയ്ക്കും അടിപിഴയ്ക്കും

വലിയവനും അബദ്ധം പറ്റും

 • ഈച്ചയ്ക്കെന്തു ഇരുമ്പടിക്കുന്നിടത്ത് സ്ഥാനം

സ്ഥാനമില്ലാത്തിടത്ത് കടക്കരുത്

 • ഐകമത്യം മഹാബലം

ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ വൻ ശക്തി

 • ഇരിപ്പിടം കെട്ടിയേ പടിപ്പുര കെട്ടാവു

അത്യാവശ്യം ജോലി ആദ്യം ചെയ്യണം

 • ആരാൻ്റെ വയ്യാവേലി വാര്യൻ്റെ പുരമുകളിൽ

ഒരാളുടെ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ വേറൊരാൾക്ക്

 • ആശാനക്ഷരമൊന്നു പിഴച്ചാൽ പിഴയ്ക്കും ശിഷ്യന് അമ്പത്തൊന്നു

ഗുരുവിന് ഒരു തെറ്റു പറ്റിയാൽ ശിഷ്യന് വളരെ തെറ്റുകൾ പറ്റിയേക്കാം

 • ഇല്ലായ്മ‌ വന്നാലും വല്ലായ്‌മ വരരുത്

ഇല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കരുത്

 • ആശാന് പിഴച്ചാൽ ഏത്തമില്ല

അധികാരമുള്ളവന് കുറ്റം ചെയ്ത‌ാൽ ശിക്ഷ യില്ല

 • ആനയെക്കാണാനും വെള്ളഴുത്തോ?

നല്ലതും കാണാൻ കണ്ണില്ല

 • ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമേലും കിടക്കാം

ഐകമത്യം മഹാബലം

 • ഉരലിന്റെ ദുഃഖം മദ്ദളത്തോട്

അല്പസങ്കടക്കാരൻ കൂടുതൽ ദുഃഖമുള്ളവനോട് സങ്കടം പറയുക

malayalam pazhamchollukal

Also Read : gk questions in malayalam

Leave a Comment